Derneğimizden
Raporlar
Haydi Büyükler Aşıya!

TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ EGE ÇALIŞMA GRUBU:

Kadir Biberoğlu, Sevinç Biberoğlu, Mert Özbakkaloğlu, Oktay Bilgir, Leyla Aslan, Zahit Bolaman, Bülent Yüksel, Gürhan Kadıköylü, samim Hafızoğlu.
Dokuz Eylül Ü. İç Hastalıkları ABD, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adnan Menderes Ü. İç Hastalıkları ABD, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı.

AMAÇ:
Ülkemizde Erişkin immünizasyonun neresinde olduğumuzu araştırma,erişkin immünizasyonunun önemini vurgulamak ve oluşturulacak sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

YÖNTEM:
Ege Bölgesi Eğitim Hastaneleri İç Hastalıkları polikliniklerine başvuran erişkin hastaların; yaş,cins,altta yatan hastalıkları, komorbidite durumları ve aşılanmalarının saptandığı sorgulama yöntemi uygulandı.

BULGULAR:
Kadın:   6020   Yaş ortalaması: 40.03 (18-85)
Erkek:   6215   >65 yaş olgu   : 1531  (%12.5)
Toplam:  12235

Erişkin İmmünizasyonunda temel ilkeler (WHO,CDC,ACIP)
*Toplumda edinilen sık saptanan infeksiyonlar ve inf. etkenleri
*Bu infeksiyonların gelişiminde risk faktörlerini taşıyan bireyler
*Bu infeksiyonların topluma maliyetinin boyutu
*Geçmişte yaşanan pandemilerde ölüm oranları

Aşılanma ile risk faktörlerini taşıyan bireylerde:
-İnfeksiyon sıklığında azalma
-Hastaneye Yatış, gelişebilecek komplikasyonlar ve ölüm oranlarındaki azalma hızları ve maliyet etkinlikleri kanıtlanmıştır.


Olgu

%
Aşı olmayanlar 8902 72.8
Aşı olanlar 3333 27.2
Tetanoz 2788 22.8
Hepatit B 504 4.1
Influenza 547 4.5
Pnömokok 117 1.0


Erişkin İmmünizasyonu ile ilgili gerçekler

- Birleşik Devletlerde her yıl > 60 bin erişkin aşı ile kurtarılabilecek infeksiyonlar ve komplikasyonları nedeniyle ölmektedir.
- Pnömoni ve Influenza 7. en sık ölüm nedenini oluşturmakta ve yaşlı bireylerde bu sıklık 5. sıraya yükselmektedir.
- Influenza sezonunda toplumun %10-20'si infekte olmaktadır ciddi epidemilerde 12 milyar dolar tutarında topluma maliyet getirmektedir.
- 1918 İspanya Influenza pandemisinde BD. de 5 milyon kişi, 1957 Asya gribinde dünyada >21 milyon kişi, 1968 Hong Kong gribinde 68 bin kişi yaşamını yitirmiştir.
- Her yıl BD. de pnömokokal infeksiyonlar nedeniyle 500 bin Pnömoni, 6000 bakterimi, 3300 menenjit olgusu rapor edilmektedir. Her yıl pnömokokal pnömoni nedeniyle 175 bin kişi hastaneye yatırılmaktadır.
- HIV den 100 kez daha infeksiyoz olan Hepatit B virüsü; BD de her yıl 80 bin yeni infeksiyona neden olmakta ve toplam 1-1.25 milyon kronik hepatit B hastası bulunmaktadır. (Hepatit B aşısı ilk anti kanser aşısıdır)
ÜLKEMİZDE HEPATİT B TAŞIYICI SIKLIĞI %10 OLARAK SAPTANMIŞTIR.

Hepatit B

Günümüzde dünyada > 300 milyon hepatit B taşıyıcısı bulunmaktadır. Her yıl 2 milyon kişi bu nedenle yaşamını yitirmektedir.(hepatocelluler karsinom gelişiminden %80 sorumludur). Sağlıklı bireylere kıyasla 200 misli daha sık gelişmektedir.
Pnömokok
- A.otitits media, sinüsit %42
- Toplum kökenli pnömoni %20
- KOAH alevlenme %15 sorumludur.
(pnömoni olgularının 1/3 ü hastanede tedavi edilmektedir !)
- Pnömokok aşısıyla: hastaneye yatış %50, ölüm oranlarında %60 azalma olmaktadır. Koruyuculuk oranı %55-80 dir.
- Fransa'da pnömoninin yıllık maliyeti; 63 milyon dolardır.
-Pnömokokların penisilin ve makrolidlere direnci giderek artmaktadır!

Hastalıklara Göre Aşı Oranları

SONUÇ: (Ege Bölgesi çok merkezli immünizasyon değerlendirme çalışması)
* Ege bölgesinde İç hastalıkları kliniklerine başvuran, aşı endikasyonu bulunan erişkin-geriatrik, kronik hastalıkları bulunan hastalarda: erişkin immünizasyonu oldukça düşüktür.
* Hedeflenen pnömokok ve influenza aşı oranı > %60 iken, Örn.(D.Mellitus olgularında pnömokok aşılanma oranı %0.1, influenza %9.1, KOAH olgularında pnömokok aşılanması %0, influenza %14.9)
* Diğer risk gruplarında da benzer yetersizlik oranları saptanmıştır. Diğer aşılar için de benzer yetersizlik veri söz konusudur.
* Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, bu çalışmanın ülkemizin diğer bölgelerini de içerecek şekilde araştırılmasını destekleme kararı almıştır.

ÖNERİ: HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA

* Sağlık bakanlığı, YÖK, Türk Tabibleri Birliği, Uzmanlık Dernekleri, sivil toplum örgütleri, medya ve tüm eğitim kurumlarının desteği ile meslektaşlarımızın başarılı uygulamaları ile hedeflenen aşılanma oranları yakalanacaktır.

* İzmir huzurevi sakinlerine, Başkent Üni., Dokuz Eylül Üni. onkoloji ve hemodiyaliz hastalarına yaklaşık 1000 adet aşı desteği sağlayan S. Pasteur yetkililerine teşekkür ederiz.

Kaynaklar:
-National Coalition for Adult Immunization.Bethesta 2002
-http://www.nfid.org
-ACIP-Advisory Committee on Immunization Practice. http://www.cdc.gov
-Update: Influenza Vaccine supply and recommendations for prioritization during the 2005-2006 Influenza season.Centers for disease Control and prevention (CDC)
-Morbidity Mortality Weekly Report 200; 54 (34): 850
-Guidelines from IDSA 1997; 25: 782
-Barlett, Mundy. NEJM 1995; 333:1616
-Nichol K. Vaccine 1999; 17: 91
-Hoban DJ. CID 2001; 15:suppl 2-81